Ogłoszenie_szpital_2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

od 1.03.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy ok. 4000 pacjentów rocznie.

 

W Dziale Organizacyjno-Prawnym począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz „Warunki konkursu ofert”. „Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, wzory umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej  Zespołu Zakładów:

www.wolica.pl.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Zakładów do dnia 24 lutego 2020 r do godziny 12:00, w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 10:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia  1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca  2021 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenie do pobrania w formacie PDF.

Pobierz plik

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.